Ogrody zimowe Łomża
Jakie są standardowe warunki płatności zamówienia?

Podział na płatności na poszczególne etapy jest dużym ułatwieniem dla naszych klientów, którzy nie muszą od razu płacić pełnej sumy, nam zaś ułatwia organizację pracy i dostosowywanie terminów realizacji.

Pierwsza rata zaliczki wynosi 50% wysokości całego zamówienia brutto i powinna zostać dokonana w ciągu ustalonej w umowie ilości dni, po podpisaniu umowy.
Druga rata zaliczki, w wysokości 40 % wartości zamówienia brutto, standardowo uiszczana jest w dniu dostawy konstrukcji ogrodu zimowego w miejsce montażu. Można też dokonywać jej z wyprzedzeniem, poprzez przelew.

Ostatnią, trzecią rata zaliczki w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto powinno opłacić się w dniu zakończenia montażu ogrodu zimowego.


W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego dostosowania terminów płatności poszczególnych rat.