Ogrody zimowe Łomża
Jakie są standardowe warunki płatności zamówienia?
  • I rata zaliczki w wysokości 50 % zamówienia brutto w ciągu ustalonej w umowie ilości dni
  • II rata zaliczki w wysokości 40 % wartości zamówienia brutto w dniu dostawy konstrukcji ogrodu zimowego w miejsce montażu
  • III rata zaliczki w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto płatne w dniu zakończenia montażu