Ogrody zimowe Łomża
Ile wynosi koszt wizyty Doradcy technicznego u klienta?

Wizyta jest  bezpłatna – gdy klient potwierdzi , że warunki cenowe i zakres oferty są zbliżone do jego oczekiwań  i po negocjacjach zakończą się podpisaniem zamówienia.

Zwrot kosztów paliwa  przez potencjalnego klienta za wizytę doradcy technicznego Ellegance w przypadku gdy klient nie może jeszcze podjąć decyzji o wyborze oferty Ellegance lub  nie potrafi określić kiedy będzie realizacja zamówienia.

W przypadku gdy klient dokona wyboru oferty Ellegance, zapłacone koszty paliwa zostaną zwrócone klientowi  poprzez pomniejszenie wartości zamówienia o  koszt paliwa.

Koszt paliwa ustalany jest na podstawie średniego zużycia paliwa samochodu na 100 km odległości potencjalnego klienta od siedziby Ellegance.