Ogrody zimowe Łomża
Złóż formularz do wyceny

1. Wybierz model ogrodu zimowego:

Wstęp – uwagi do Ankiety (uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią)

Szanowni Państwo,
W sytuacji gdy nie jest możliwy wybór typowego modelu prosimy o wypełnienie niniejszej Ankiety , która dotyczy konstrukcji nie typowych realizowanych na indywidulane zamówienie . W tym przypadku dodatkowo prosimy o przesłanie schematów, odręcznych rysunków . Oczywiście o ile dysponują Państwo projektem to prosimy o przesłanie skanu rzutów , przekrojów itd.. Rysunki mogą być przesłane w dowolnym programie i formacie. Dodatkowo będzie konieczna konsultacja telefoniczna z Państwem w celu ustalenia szczegółów oferty. Tak jak w przypadku modeli typowych tak i przy konstrukcji na zamówienie wskazane jest przesłanie zdjęć z planowanego miejsca realizacji.

2. Podaj podstawowe wymiary:

3. Wybierz typ zabudowy:

4. Rodzaj konstrukcji:

5. Charakter obiektu:

6. Stan budynku:

7. Pokrycie dachu:

8. Wypełnienie ścian bocznych - drzwi:

a) drzwi przesuwne:

b) drzwi harmonijkowe:

c) drzwi rozwierane:

d) drzwi balkonowe:

e) drzwi automatyczne:

9. Wypełnienie ścian bocznych - okna:

a) okna przesuwne:

b) okna rozwierane:

c) okna rozwierano-uchylne:

d) okna dachowe:

e) okna dachowe otwierane elektrycznie:

e) okna uchylne otwierane z poziomu podłogi:

10. Kolorystyka konstrukcji

11. System odprowadzenia wody z dachu
W trakcie opracowania oferty zostaną dla Państwa przedstawione standardowe propozycje. Pozostałe możliwości wyposażenia będzie określać załącznik do oferty.

12. Akcesoria i dodatki do ogrodu zimowego
W trakcie opracowania oferty zostaną dla Państwa przedstawione standardowe propozycje. Pozostałe możliwości wyposażenia będzie określać załącznik do oferty.

13. Wentylacja naturalna ogrodu zimowego
(zostanie zaproponowana w trakcie opracowywania oferty)

14. Obróbka blacharska
(zostanie zaproponowana w trakcie opracowywania oferty)

15. Montaż - Warunki montażu

16. Miejsce montażu (należy podać dokładne dane miejscowości)

17. Kondygnacja montażu konstrukcji

18. Ściany budynku

19. Ocieplenie ścian budynku

20. Czy Klient dysponuje zdjęciami budynku od strony miejsca montażu

21. Przybliżony termin realizacji zamówienia

22. Oczekiwany termin otrzymania Oferty – wyceny

23. Pozostałe uwagi i oczekiwania ze strony klienta. Proszę wypisać swoje oczekiwania i sugestie, które powinny być wzięte pod uwagę przy opracowaniu oferty:

24. Dane teleadresowe

25. Dane kontaktowe

26. Informacje marketingowe- skąd pozyskali Państwo kontakt do firmy Ellegance

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1.) Administratorem pozostawionych danych osobowych Ellegance. z siedzibą w Łomży, 18 - 400Łomża, NIP: 718-210-55-23 KRS: 0000337362 Kapitał zakładowy: 30 000 zł. Kontakt do administratora: zgoda@eurorma.pl
2.) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa za pośrednictwem stron internetowych spółki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
3.) Jednocześnie informujemy, że wszystkie Państwa udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Mogą je Państwo nadal wycofać w dowolnym momencie.
4.) Dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenia informacji dot. produktów, usług, szkoleń, warsztatów i innych aktywności marketingowych z zakresu bezpieczeństwa IT i informatyki śledczej, które oferuje spółka na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
5.) Ellegance nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej.
6.) Pozostawione dane są przetwarzane do czasu, aż użytkownik zrezygnuje z tego typu komunikacji = odstąpi od pozostawionej zgody.
7. Pozostawienie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
8.) Ellegance umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9.) Ellegance informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
10.)Ellegance zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych stosuje metody ochrony logowania się, poziomów i haseł dostępu oraz szyfrowania. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie.

Wybierz typ konstrukcji
Składanie zamówień i realizacja Do Państwa dyspozycji są nasi doradcy i technolodzy, którzy w ciągu 2-5 dni odpowiedzą na zapytanie o cenę dla standardowych wersji rozwiązań konstrukcyjnych. Rozwiązania indywidualne zwykle opracowywane są w ciągu od 7 do 10 dni.

Podczas wizyty u Państwa dokonujemy pomiarów i wstępnych wycen w oparciu o posiadany specjalistyczny program.

Ellegance współpracuje z wybranymi architektami z terenu całej Polski, którzy mogą wykonać dla Państwa niezbędne projekty oraz wszystkie formalności prawne w celu uzyskania pozwolenia na budowę (o ile takie pozwolenie będzie wymagane).

Dotyczy to przypadków, gdy będzie ono wymagane lub gdy chcecie ubiegać się Państwo o dodatkowe finansowanie np. kredyt, itp.

Każda wycena – oferta dla Państwa zawiera wizualizację przestrzenną

Realizacja zamówienia na ogród zimowy odbywa się po uprzednim zaakceptowaniu danej wersji konstrukcyjnej, koloru, wyposażenia, wypełnień, itd. oraz podpisaniu umowy – zlecenia.

Realizacja zamówienia wchodzi w fazę roboczą z chwilą wpływu na konto Ellegance zaliczki. Pozostałe wpłaty – według indywidualnych uzgodnień zawartych w umowie.

Terminy realizacji zamówień - orientacyjne:
dla wersji typowych 6 – 8 tygodni
dla wersji na zamówienie od 8 - 10 tygodni

Ceny montażu ogrodu zimowego są umowne ale kształtują się na poziomie od 15 – 20% ceny konstrukcji. Zależą od stopnia skomplikowania i warunków terenowych.

Cena montażu dotyczy pełnego montażu konstrukcji wraz ze szkleniem bez robót budowlanych, które kalkulowane są indywidualnie

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na etapie projektowania ogrodu w celu dokonywania roboczych uzgodnień w zakresie robót budowlanych – udzielenia niezbędnych informacji dla wykonawcy w tym przekazanie rzutów poziomych i pionowych